فجیع ترین و شرم آور ترین حرفی که تو زندگیتون زدین چی بوده؟ بعدش چه احساسی داشتین؟ من امروز بدترین حرف ممکن از دهن صاب مرده ام بیرون اومد که قبلا اگر فکرش را هم میکردم ٣ روز و ٣ شب عذاب وجدان و برنامه استغفار داشتم اما به طرز غیرقابل باوری بعد از پروندنش احساس رضایت و آرامش کردم! میخواستم برم بانک ساعت ٣. خیابون هم خلوت بود و خبری هم از تاکسی نبود. مردک وانتی از اون طرف میرفت. چراغ داد. نگاهش نکردم. اما دیدم دور زد و برگشت و جلوی پام ترمز کرد. کمی رفتم اونورتر. دنده عقب گرفت. اومدم جلو. دیدم باز اومد. دهن گاله اش را باز کرد و گفت: جوووون... سوارشو! منم با کمال خونسردی گفتم: برو ننه جند*ه ات را سوار کن تا نبردنش! امروز خیلی خسته شده... مردک وا رفت. بعدهم با فک آویزون گورش را گم کرد!

راستش قدیما که به اصطلاح آدم شده بودم و دبیرستان میرفتم، مامانم میگفت مبادا جواب بدی مبادا سرتو بالا کنی اصلن خودتو بزن به نشنیدن، اینجوری بیشتر کفری میشه. دختر باید سنگین باشه رنگین باشه خانم باشه! تا مدتها یعنی تا همین اواخر این جریان آویزه گوشم بود و بدجوری گوشم را سنگین کرده بود. اما چند وقتی میبینم انگار نسخه مامان پیچ اثر خودش را از دست داده. کم محلی را به حساب ناز و ادا میزارن و نشنیدن را به حساب نارضایتی از قیمت! اینه که ربیعه خانم هم زبون در آورده و میخواد کاری کنه که چهارستون تن هر بیشرف و بی ناموسی را بلرزونه...

---------------------------------------

فیلم فرشته ها و شیاطین را دیدین؟ همون که تام هنکس توش بازی میکنه و راجع به جریانات پس از مرگ پاپه؟ دوشب پیش نشستم با زیرنویسش را دیدم و باور کنید اونقدر محو مجسمه ها و کلیساها و کلن صحنه های فیلم شدم که از حالا آرزو میکنم برم رم و واتیکان و از شما چه پنهان دعا میکنم رفتنم همزمان بشه با مرگ این پاپ سیاه جدید و همه اسطوره ها و مراسمها را با چشم خودم ببینم. و اینکه چقدر باعث افتخاره کسی تو مرگ آدم گریه و شیون راه نندازه و خودش را تو قبر پرت نکنه و گل به سر نریزه و کفن مرده را پاره نکنه و چند نفر زیر پای جمعیت هلاک نشن. چقدر خوبه بجای تاسف خوردن به حال بازماندگان و ترس از بعد چی میشه! مردم از بزرگی و خوبی شخص مرده صحبت کنند و بعد چله فراموشش نکنند. حالا چون کلن من آدم عاطفی ای هستم اجازه میدم آقا رجب تو خونه یک نیم ساعتی برای خودش گریه کنه اما خواهش می کنم شما خودتون را ناراحت نکنید.

----------------------------------------------------

نمی دونم چه افتخاریه که مدام وز*یر اقتصا*د میاد تو تلویزیون و میگه تا الان ۵٠٠.٠٠٠ نفر اومدن اظهار نامه دادند. فردا اینقدر؟ تا دیشب کلا ١٣۵٠.٠٠٠ اظهار نامه مالیاتی جمع شده بوده و حساب کنید که تو صنف ورپریده ما فقط ٣٠.٠٠٠ نفر مشمول هستند! یک حساب سرانگشتی: ٣۵میلیون مرد که ١۵ میلیون شاغلند که ٩ میلیون کارمند و کارگرند و بقیه یا بیکارند یا حس مالیات ندارند یا کسی زورش بهشون نمیرسه یا رفتن اظهار نامه تقدیم کردن دیگه چرا گیر میدی داداش من؟؟!

---------------------------------------------------

راستی امروز به روایتی سالگرد عقد ماست. با رجب یادش را گرامی داشتیم اما چون بدجور همه مناسبتهای ما دو روایتی شده اینه که با دو سه تا ماچ سر و ته قضیه را هم آوردیم و قصد کردیم  فقط  تو همون سالگرد ازدواج به تاریخ خورشیدی خودمون را به خرج بندازیم.