۵ روزه که آپ نکردم اما خوب وظیفه خودمو انجام دادم و اومدم به همه دوستان سر زدم.

دوشنبه شب ما مستقیم از سرکار رفتیم خونه مامان شوشو. اونجا بود که حال مانی بد شد. انگار یکهو تب کنه و اوضاعش دگرگون بشه! مامان شوشو فکر کرد چشم خورده و براش اسفند دود کرد اما انگار به این حرفا نبود و مدام بالا می آورد. بردیمش بیمارستان مفید کودکان تو شریعتی. دکتره خودشم مریض بود. رزیدنت اطفال بود و با دست دماغشو میگرفت! گفت بک ویروس جدیده و اپیدمیه و قطره ضد تهوع و سرم خوراکی و تب بر و آزمایش خون داد و گفت بشینید ببینیم چی میشه. رفتیم آزمایشگاه و بعدش هی به مانی سرم دادیم اون هی بالا آورد! منم بد دل! باهاش عق میزدم! دیگه یه مدت شد گفتیم بریم ویزیت مجدد اما مثل اینکه قدم ما خوب بود مدام مریض آوردن، رقم به رقم! حدود ٣ صبح دوباره رفتیم و گفت بشینید تا نیم ساعت دیگه اگه خوب نشد بستریش کنیم...

منم دیدم دستم به هیچ جا بند نیست شروع کردم به نذر و نیاز و شکر خدا جواب داد و کم کم خوابش برد و تبش هم  کم شد. ساعت ۴ از بیمارستان اومدیم بیرون. شوشو گفت ما که شبمون را از دست دادیم بیا بریم تا خلوته گاز بزنیم.

فکر می کنید کیا ساعت ۴ صبح بیدارند و تو خیابونند؟ مشاهدات من: یکسری کارگرها و رفتگرهای شهرداری که تو بیشتر خیابونها هم بودند. یک معتاد که تا نصف کمرش تو سطل زباله بود و تا وقتی تو دید من بود همونجور مونده بود فکر کنم یا خوابش برده بود یا مرده بود! دو تا جوون علاف که میدویدند و داد میزدند! دو تا مرد که منتظر سرویس بودند. و حدود  ١٠٠ تا راننده فلک زده که تو صف گاز شهید حکیم بودند!!!!!!!!! فکر میکنید چه عاملی باعث شده بود اینهمه مردم اون وقت شب بیان تو صف؟ خوب معلومه ساعتی که طبیعتا آدمیزاد بیداره این صف به ٣-۴ کیلومتر (حدود ۶٠٠-٧٠٠ تا ماشین) میرسه و اینها وقت را غنیمت شمرده بودند! خاک بر سر مسبب این جریان کنن! به شوشو گفتم برو بابا دلت خوشه! الان باید ١ ساعت معطل شیم بیا بریم بکپیم ذهنمون باز بشه فردا سر مردمو کلا میذاریم و پول یک باک بنزین آزاد را در میاریم ! مثل خیلیا دیگه که شاید تا حالا این صف را حتی ندیدند!

شاید بعضیهاتون درک نکنید عمق فاجعه را چون یا تو شهرستانید یا ماشینتون منحصرا بنزینیه یا ماشین ندارین یا از هفت دولت آزادین! ما اسیریم و از صرفه جویی بنزین که به مدد کارت مهربون و مکرم سو*خت نصیب مملکت شده فقط سهممون زجر و سختیشه!

ولش کن...

راستی الان مانی حالش خوبه و ما هم به اپیدمی رو ندادیم بیاد ما را بگیره و خواهش میکنم مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. فدای شما