خاک تو سر کار دنیا بکنن. یادتونه از شوشوم تعریف کردم و قربونشم شدم. حالا با صدای رسا اعلام میکنم: غلط کردم!

چرا؟ چون بی جنبه است چون بچه ننه است... چون توقع داره برم خونه ننه اش را بتکونم!!!!! منم گفتم نمیرم عمرا... گفت حداقل زنگ بزن تعارف کن. گفتم نمیتونم دروغ بگم و نرم.

خدایی انصافه؟ من با بچه کوچیک و خونه بزرگتر و شغل وقتگیر و دست تنها برم کمک اونا که بچه ندارن، رفت و آمد ندارن (اصولا تو خونه نمی مونن که کسی بیاد خونخ شون)، پدر شوهرم از ۴ تا زن بیشتر تو خونه کار میکنه تازه کارگر هم دارند!!!!

من برم خونه اش را تمیز کنم؟ منی که بخدا حال جارو کردن زیر دست و پامو ندارم؟ خدا لعنتت کنه جاری با این رسم در انداختنت! هیچی شوشو هم قهر کرد... منم قاطی قاطی ام الان.

جریان ماشینم هنوز مونده رو هوا. قهره مثلا و هیچی نمیگه. منم شدم علاف آقا. تازه به دوستش گفته بود اگه خانومم ایندفعه بالای ٨٠ تا بره ماشینشو مصادره میکنم! اینقدر خجالت کشیدم. بعدشم مگه شهر هرته... ماشین خودمو میخوام بزنم لهش کنم اصلا!

تازه دیشب گفت راست میگن نباید با زن جماعت قاطی شد!!!!!!  بهتر قاطی نشو بابا. خدایی اگر دست خودم بود حالا ٣ روز بود ماشین داشتم. حواشی تصادف من والا بیشتر از اصل ماجرا بود. حواشی زرد!

دیروز جاری زنگ زد دعوت کرد ١ شنبه بریم تولد پسرش. چاره چیه میریم دیگه. ١٠-٢٠ تومان هم باید پیاده بشیم. خدا بی ماشین چطور کارمو سامان بدم؟ خریدهای مانی مونده. شوشو هم بی لباسه. خودم فقط لباس دارم. فردا باید برم پرو لباس عروسی خواهری. مبل برای عمه ام سفارش دادم برم چک کنه و بار بزنه. کارمندم مرخصیه. تازه غر میزنه میگه تا ٢ شنبه بذار نیام. اما من فقط تا شنبه مرخصش کردم. کارمندمون قرتی تر از خودمونه والا. ٢٠ تا مانتو داره باز دنبال خریدنه! به من چه؟ بره بخره. هرچی بهش مگم بیا پولهاتو اینجا ته گلدون دفتر چال کن درختش درمیاد، زیر بار نمیره....

اوضاع مالی خرابه. تا جا داشت خودمو چلوندم ١۵ تومان جور کردم برا ماشین. شاید فردا برم بخرم... چندتا عکسه مال خریدهای قبل از تصادفم:

١- کفش مشکی ١۶٠٠٠ ٢- کت و شلوار مشکی٢٢٠٠٠ ٣- مانتو طوسی ١٠٠٠٠ ت ۴- کیف و کفش قهوه ای ۶٠٠٠٠ ت ۵- کت مجلسی ٢۵٠٠٠ ت ۶- مانتو سفید کتان ١۴٠٠٠ ت

http://thumbsnap.com/v/CJgMRiaf.jpg       

http://thumbsnap.com/v/ouIPCL4l.jpg

http://thumbsnap.com/v/mQzRDKFw.jpg

http://thumbsnap.com/v/W5dOPolw.jpg

http://thumbsnap.com/v/JJgWtaXj.jpg

http://thumbsnap.com/v/L3D2z33v.jpg