در حالیکه امید یک آخر هفته موفق را داشتم گندترین حالتش سرم اومد. ۵ شنبه به بیکاری و کسالت مرگ آور تا شب و جمعه به دیدار مادر شوهر. شب هم که خواستیم بریم خرید درست سر بزنگاه جاری و برادر شوهر را تو مرکز خرید دیدیم...

میخواستم یک کیف و کفش بخرم روی هم ٨٠ ت میشد اما جاری نازل شد انگار موشونو آتیش زده باشن تو بوستان به اون گندگی ما را دیدند. بعد هم اونقدر ایراد گرفت که کل حس خرید زایل شد. هیچی دیگه اومدیم خونه.

تو راه هم شوشو گفت هرچی سی دی خرابه بنداز بره. منم دو تا را انداختم نگو این آخری عتیقه بوده و حتما ملکه فقید انگلستان مخصوص شوشو خونده و در تمام مدت هم چشمش به عکسش بوده و ... چنان قشقرقی بپا کرد که نگو! هر چی گفتم برات رایت می کنم انگار نه انگار. منم گفتم به درک اسفل اسافلین... البته تو دلم گفتم چون جراتشو ندارم بلند بگم.

محض اطلاع فاطمه جون بگم همچین شو هر ذلیل و خاک تو سرم که حد نداره! اینم نمونه اش. حالا سی دی به دست منتظرم شوشو بیاد بدم دستش.

یک مانتو دیدم کانهو سیرابی! همونجور خط خط داشت!! کی اینا را میپوشه؟ از اون بدتر کارمندم رفته مانتو بنفش کم رنگ خریده فوق کوتاه. امروز گفتم نمیخواد از پشت میزت بلند بشی مردم تحریک میشن میا خر ما را میگیرن! جدیدا مزاحم تلفنی دفتر زیاد شده یا باد و طوفان بالا گرفته ! چون از پشت خط صدای فو فو میشنوم! ااز طرفی پول تلفن دفتر غراضه من اومده ٨۵٠٠٠ ت.... بد زمونه ای شده والا. یک کارمند دیگه داشتم ٢ ماه پیشم بود یک دوره تلفنش اومد ١١٠٠٠٠ ت! منم از حقوقش کسر کردم. مامانش اومد دعوا...گفت تو که نگفتی زنگ نزنه جایی! منم گفتم ببخشین خانوم شما هرجا میرین به دخترتون اولش باید بگید دزدی نکن!!!!!!!!!!!

تازه میگفت به کسی زنگ نزده که پسر خالش بوده!!!!!!!!!!

کلکسیون کارمند دیدم تو این ٣ سال. یکبار مفصل براتون می نویسم یکم حال کنین.

کلا هر طرف که باشی اونش خوبه. تا کارمند بودم کل حق را به خودم و امثالهم میدادم و شعارم این بود که مویی از خرس کندن غنیمته و ... حالا که صاحب کارم، دلم میسوزه از این فجایع آدمی و زیر کار در رفتن و دیر اومدن و تلفن زدن و .... . تا دختر بودم میگفتم چقدر خوبه خانوم خودت باشی و کسی هی بهت نگه چپ نرو راست نیا و ... حالا میگم خوشا مجردی... (چنان آهی کشیدم که منیتور ذوب شد!) بقیش هم همینه...

میخوام به سبک تلویزیون خودم را تحلیل کنم: محبوبه در سالی که گذشت!

حالا تا بعد