با عرض پوزش اینترنتم قطعه و با کارت کانکت مختصری شدم که بگم میام ولی احتمالا عصر... شرمنده. حال و احوالم خوبه. نگران نباشید

مخلص همتون...