سلام

اینقدر بدم میاد بهم دروغ بگن! اونم دروغای شاخدار که شعور آدم را می بره زیر سئوال. یعنی طرف جوری باهات برخورد میکنه میمونی که تو را به عنوان آدم عادی قبول داره یا فکر میکنه تو مونگولی!

یکی از فامیل های مکرمه (که از قضا جاری هست) چند روز بیمارستان بود اما به هیچ کس هیچی نگفته بود. من بهش زنگ زدم برای احوالپرسی دیدم صدا می پیچه گفتم کجایی؟ دیگه گفت بیمارستانم و آپاندیس عمل کردم. ما هم رفتیم عیادتش. اما خوب جوری بدحال بود که نگو... بعد هم موقع درد همش به معده اش اشاره میکرد (که احتمالا آپاندیس اومده اون بالا!) تازه یک درین ( لوله تخلیه مایعات زائد ) هم از اون وسط های شکمش آویزان بود... ما هم اصلا نفهمیدیم که رفته عمل پلیسه*معده انجام داده...آخه ما از پشت کوه اومدیم!

تازه مادرشوهر چند روز اونجا بود بعد اومده میگه جاری خیلی حالش بده اندازه یک بچه دو ساله غذا میخوره بیشتر بخوره حالش بهم میخوره... ما هم گفتیم شاید حامله است! البته بعدا متوجه شدیم که بعد اون عمل کذایی دچار آمبولی* ریه شده و 8 روزی بیمارستان نگهش داشتن... این چه کاریه آخه؟؟ این عملها تو ظاهر وقتی عکسشون را تو مجله میبینی ، راحت هستن... پدر آدمو درمیارن ...خیلی هم گرون هستن!

------------------------------------

توجه کردین آدم میخواد یک شب بیدار بمونه نمیشه اما نخواد تا خود صبح پلکش روی هم نمیاد؟ بله... این ماه مبارک من تقریبا هر شب بعد ساعت 2 خوابیدم چندین شب هم تا سحر و اذان صبح بیدار بودم . البته یکی از دلایلش هم این بود که ظهر 2 ساعتی میخوابیدم . اما... دیشب که میخواستم مثلا احیا بگیرم، شیطون باسن نا مبارکش را گذاشته بود روز چشم ما... از ساعت 11 داشتم می مردم از خواب... آخر هم 12 غش کردم ...

از سر شب دیشب مدام برای رجب اس ام اس میومد. میگم جریان چیه اینقدر سر ریز پیامک داری؟ میگه هیچی یک مشت آدم ک...گشاد... دارن التماس دعا میفرستن! منم برای همشون جواب میدم محتاجیم به دعانیشخند

راستی التماس دعا... منو این شبها با خودتون دعا کنید