سلام به همه. الوعده وفا!

اون جوکه را شنیدین؟ یارو میره ثبت احوال میگه آقا من اسمم خیلی ضایعه میخوام عوضش کنم. مامور میپرسه خب اسمت چیه؟ میگه "اصغر ان چهره" ! ماموره نگاهی میکنه و میگه راست میگی واقعا خیلی ضایعه. حالا میخوای چی بذاری؟ مرده جواب میده:" اکبر ان چهره" !!!!!!

واقعا بعضیا اسم ضایعی دارن. اول بیایید یک کم تن مرده ها را بلرزونیم! یکی از همکارهای رجب مادرش مرده بود تو آگهی ترحیم اسم مادره را ذکر نکرده بودند. آخه اسمش ملوسک بود. روشون نشده بود!! حالا خانمه چند سالش بود؟ قریب به 100 سال!

یکی دیگه هم بود همدوره ناصر الدین شاه که پارسال مرد. اسمش صد تومانی بود!

یکی را میشناسم فامیلش بود: لشنی! طناز لشنی! چه ترکیب قشنگی... دراز دست را هم براتون گفتم دیگه. یک مشتری داشتیم گرگری بود. چند تا فامیلی که من به کرات شنیدم: سلگی و کردبچه!

پسوند فامیل ضایع که تا دلتون بخواد داریم. اصولا 60 درصد پسوندها چپ اندر قیچی اند. یک همکلاس داشتم پسوندش گاو افشاری بود! فکر کنایک اسم درازی هم داشت مثلا اشرف السادات زارع زاده گاو افشاری! بعد این لیست دفتر حضور غیاب کوچیک بود افشاری اش را نوشته بودند پایین. دبیر وقت حضور غیاب : اشرف السادات زارع زاده گاو!!! بعد همچین چشمشون قلمبه میشد دوباره نگاه میکردند یک افشاری هم اون پایینا پیدا میکردند. یکی از دبیرهامون که مهلتش نداد. شروع کرد به دعوا که کی گفته این بچه گاوه!! بعد فهمید اما قافیه را نباخت و دعوا کرد که چرا فامیلش را عوض نمیکنه!!

یک پسری بود همدوره ما تو دانشگاه بچه کرمان بود . پسوند فامیلش "گوغری" بود. یک پدری از این بدبخت درآوردیم که نگو! از کنارش رد میشدیم میگفتیم : بعضیا ته فامیلشون گوغریه! یا میگفتیم داره بوی گوغر میاد! دو سه بار چشم غره رفت. دیگه رد میشید میگفتیم به ما چه که بعضیا ته فامیلشون گوغریه! یا می گفتیم: ما که نمی گیم فامیل یکی گوغر دنبالشه! دوباره شاخ و شونه کشید. دیگه نگفتیم اما روی تخته مینوشتیم: دست خدا در گوغر است. یا گوغری خدا نگه دار تو! دیگه آخرش از در التماس وارد شد. ما هم رقیق القلب! از گناهش گذشتیم. اتفاقا چند وقت پیش دیدمش. پلیس شده!....

ادامه دارد...

پ. ن: برای پربار شدن این پست همکاری کنید