خدا را شکر که وصل شدیم

دیروز سوتی دادم در حد المپیک! یک همسایه داریم که این سه سالی که من این دفتر را اجاره کردم اونهم همینجاست و هر روز روزی 20 بار به هم سلام میدیم و اسمش آقا سیده و تمام تهران هم به همین نام میشناسنش! دیروز اومد خرید کرد و موقع فاکتور گفت بی زحمت اسم منو کامل بنویسید: بنویسید سید داود ... سید بیگلو... در همینجا بود که من با یک قیافه نورانی و مجذوب گفتم: ا... مگه شما سید هستین! التماس دعا!

فقط همینقدر بدونید که از شدت ضایع بودن این سوتی همه کاسبهای محل خبر شدند!

دوشنبه رفتیم سیتونی بچه خواهر شوهر را بردیم. البته ما که غروب رفتیم و تقریبا همه چیزو سر هم بندی کرده بودند اما برای خالی نبودن عریضه رفتیم چند تا پیشنهاد دادیم که معلوم بشه فوران هنر بیخودی نیست! شام هم از بیرون گرفته بودند جاتون خالی خیلی خوشمزه بود. فقط این وسط بچه ها نمیدونین چه آتیشی می سوزوندن دیگه! حتی هوس روروک و کالسکه هم داشتند!

برگشتنی سر راه خواهر رجب هم باهامون بود. بعد کلا سطح نمک در رجب بالا اومد و گفت یک آدم متفکر گفته زن ایرونی مثل کفش ملی می مونه دو روز قیافه داره یک عمر دوام ... بعدشم هرهر خندید! البته توقع ندارید من جلوی خواهرشوهر بشورمش اما اساسا دو سه شب بهش حال دادم به حدی که خواب دیده بود تو دنیا یکه و تنها مونده و کسی را نداره و دلش برای حتی یک لنگ کفش ملی اش هم تنگ شده...( کلا این رجب ما درست بشو نیست)

از اون طرف مادرشوور هم انگار دعایش را گم کرده بود یا با خودش نیاورده بود چون قبل رسیدن ما به  جاری جان یک حالی داده بود و جاری بدبخت هم در اردوی دشمن بی دفاع و مظلوم مانده بود. اما من عمرا آرزوی نمی کنم زودتر میرسیدم و دفاعی میکردم. به من چه!

آخر هفته هم در جوار مامان گرامی هستیم چون خیلی شاکی شده که دیر به دیر سر میزنیم و فکر میکنه خیلی شوهر ذلیل هستیم...

در ادامه مطلب توصیه روزانه داریم


فاز زنانه:

برای بالارفتن اعصاب و سطح روحیه فانتزی پیشنهاد میکنم امروز لباس راحتی های همسرتان را بپوشید. مثلن زیر پیراهن و شلوار کردی یا شلوارک و رکابی ... کلا برید تو جلد همسرتون... حال میده البته بد نیست مردا یک نگاهی هم به تیپ منزل خودشون داشته باشند...

تبصره: نیاین بگین شوهرتون چیزی نمی پوشه چون اینجا بلاخره زیر هجده میرن میان خوبیت نداره!

فاز مردانه:

این آخر هفته کلن بخوابید چراکه سعدی فرموده ظالم را خواب نیروز به!

تقصیر شما نیست همه آتیشا از گور رجب بلند میشه اما من نمیتونم اینجا بگم چی شده چون شخصیتش خراب میشه...